Aangepast advies reanimatie tijdens COVID-19

De richtlijnen omtrent het reanimeren tijdens de coronacrisis, zijn nu enkele keren gewijzigd. Volgens de COVID-19 richtlijn wordt geadviseerd om de luchtweg niet te openen en niet te beademen. In de praktijk blijkt echter dat veel burgerhulpverleners zelf afwegen of zij wel of niet deze richtlijn toepassen. Bij familieleden, vrienden en kennissen worden vaak wel de normale richtlijnen toegepast.

De Nederlandse ReanimatieRaad heeft het advies daarom herzien: de burgerhulpverlener dient zelf een eigen afweging te maken om wel of niet te beademen. Gebruik het gezond verstand: iedereen is vrij om de COVID-19 richtlijn wel of niet te volgen.

Alle burgerhulpverleners worden opgeroepen

In het begin van de COVID-19 pandemie werd besloten om burgerhulpverleners ouder van 70 jaar niet meer op te roepen. Nu is gekozen om geen onderscheid meer te maken bij het oproepen van burgerhulpverleners: alle burgerhulpverleners moeten zelf een afweging maken, maar zeker afwijzen in het geval van:

  • positief getest op corona of nog besmettelijk,
  • klachten die passen bij het coronavirus
  • huisgenoot van iemand met het coronavirus

Ook wordt geadviseerd om de oproep af te wijzen indien de hulpverlener zelf of iemand in het huishouden tot een COVID-19 risicogroep behoren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *