Bij een reanimatie onderscheiden we vier fasen die van uiterst belang zijn voor het overleven van een slachtoffer. Deze vier aaneensluitende fasen noemen we de “keten van overleving”. De keten bestaat uit:

  1. Direct 112 alarmeren
  2. Directe reanimatie door omstanders
  3. Vroeg defibrilleren
  4. Vroege gespecialiseerde reanimatie

Fase 1: Alarmeren door 112 te bellen

Hartstilstand? Bel altijd direct 112.

Bij een circulatiestilstand – in de volksmond een hartstilstand genoemd – dient direct 112 te worden gebeld. Vermeld altijd dat het om een reanimatie gaat.

Fase 2: Direct beginnen met reanimeren

Wissel 30 borstcompressies af met 2 beademingen.

Als 112 door iemand anders wordt gebeld: start direct met reanimeren.
Als je zelf 112 belt, start je direct na of tijdens het bellen met reanimeren (volg de instructies van de meldkamer). Een reanimatie verloopt door 30 borstcompressies af te wisselen met 2 beademingen met een tempo van 110 – 120 compressies per minuut (2x per seconde).

Fase 3: Vroeg defibrilleren

Zodra een AED ter plaatse is, moet een schok worden toegediend.

Een circulatiestilstand is vaak het gevolg van een hartinfarct. Er is dan geen normaal hartritme meer. Er kan een volledige stilstand zijn opgetreden, maar vaker is er sprake van zogeheten “fibrilleren“. Het hart heeft dan een ‘chaotisch ritme‘. Als dit het geval is kan het slachtoffer alleen overleven als er snel een elektrische schok wordt toegediend. Dit noemt men defibrilleren. Een AED is een elektronisch apparaat dat een dergelijke schok kan toedienen en is door iedereen te bedienen (lees: wat doet een AED precies?). Het is dus noodzakelijk dat zo spoedig mogelijk een AED wordt gebracht of gehaald. Als dit binnen enkele minuten gebeurt is de kans op overleving het grootst (70%). Elke minuut dat wordt gewacht daalt de kans met 10%.

Fase 4: Vroege gespecialiseerde reanimatie

Als de ambulance gearriveerd is kunnen de hulpverleners gespecialiseerde technieken gebruiken om het ritme te herstellen en de kans op overleving vergroten.Het is van levensbelang dat alle fasen zo snel mogelijk op elkaar aansluiten. Als bijvoorbeeld 112 niet wordt gebeld, kan fase 4 niet gestart worden. Voor het helpen bij een reanimatie is het essentieel dat je een reanimatiecursus hebt gevolgd en jaarlijks herhaalt om je kennis op peil te houden.

Wil je meer leren over het nut van reanimeren?

Zoek een reanimatiecursus bij jou in de buurt