Reanimeren verhoogt de kans op besmetting met het coronavirus aanzienlijk. Door de luchtweg te openen en te controleren en beademingen toe te passen bij het slachtoffer is de uitwisseling van virusdeeltjes via druppels en aerosolen bijna onvermijdelijk. Om de risico’s voor de hulpverlener te beperken (eigen veiligheid eerst!), is er een protocol ontwikkeld dat de risico’s op besmetting aanzienlijk vermindert.

Aanpassingen in het reanimatie protocol tijdens de coronavirus pandemie:

 • beoordeel de ademhaling door alleen te kijken naar de borstkas
  • open de luchtweg niet
  • ga zitten bij de benen zodat u niet boven het hoofd van het slachtoffer hangt
 • bedek de mond en neus om de uitstoot van aerosolen tegen te houden
  • gebruik een doekje of sjaal, of bij gebrek hieraan improviseert u bijvoorbeeld met een mouw van een jas of mondkapje
 • geef geen beademingen
 • voor ALLEEN borstcompressies uit
 • sluit de AED aan zodra deze beschikbaar is.

Reanimeren volgens de COVID-19 richtlijn instructievideo