De richtlijnen voor reanimatie worden elke 5 jaar ge-update. De oude richtlijnen dateerden van 2015, waardoor de update van de richtlijnen in 2020 waren gepland. Door de COVID-19 pandemie, zijn de nieuwste aanpassingen in de richtlijnen voor basale reanimatie van volwassenen iets verlaat in 2021 gepubliceerd. In vergelijking met de vorige reanimatierichtlijnen uit 2015 is het protocol op enkele kleine punten aangepast:

  • Vroegtijdig herkennen van veranderingen in het bewustzijn
  • Herhaaldelijk controleren van vitale functies op verslechtering van een slachtoffer met circulatie
  • De draden van de elektrodes van de AED niet aanraken tijdens de analyse
  • Vroeger alarmeren bij verstikking/verslikking
  • Stabiele zijligging verwijderd, vervangen door “op de zij = luchtweg vrij”.
    • De techniek wordt niet meer uitgelegd, vooral om drempels weg te nemen

De gehele richtlijnen zijn in de richtlijnen PDF van de reanimatieraad te vinden.

Hieronder vindt u de meest recente instructievideo en de volgorde van handelen.

Volgorde van handelen bij reanimatie volwassenen

1. Slachtoffer reageert niet
2. (laat) 112 bellen
– LAAT een AED halen indien beschikbaar
3. Open de luchtweg
4. Ademhaling niet normaal
– alleen? HAAL een AED indien direct beschikbaar
5. 30 borstcompressies en 2 beademingen
6. Ga door met basale reanimatie 30:2
– onderbreek borstcompressies en beademingen zo kort mogelijk
7. Zodra de AED er is, zet deze aan en voer de gesproken opdrachten direct uit.

Instructievideo reanimatie 1 hulpverlener zonder AED

Instructievideo reanimatie 1 hulpverlener mét AED

Instructievideo reanimatie 2 hulpverleners mét AED