Als iemand een circulatiestilstand krijgt – in de volksmond een hartstilstand genoemd – is er sprake van een levensbedreigende situatie. Het hart pompt niet langer op een juiste manier het bloed door het lichaam. De cellen in het lichaam krijgen als gevolg hiervan geen zuurstof meer. De hersencellen zullen na 4 tot 6 minuten onherstelbaar beschadigd zijn.

Als omstanders niet direct beginnen met de reanimatie, kunnen de hulpdiensten na 10 minuten het slachtoffer bijna nooit meer redden (zie ook: Overlevingskansen).
Juist daarom zijn deze eerste minuten extreem belangrijk bij een reanimatie. En de enige hulpverleners die in deze eerste minuten kunnen handelen, zijn omstanders. Ofwel: dat zou jij kunnen zijn!

Door te reanimeren en beademen kun je de bloedsomloop kunstmatig op peil houden.
De overlevingskans wordt dan voor het slachtoffer vergroot: de hulpdiensten kunnen met behulp van medicatie en defibrilleren proberen het slachtoffer te redden. Dit is dus in de meeste gevallen alleen mogelijk als omstanders al met de reanimatie gestart zijn.

Het is dus belangrijk dat zoveel mogelijk burgers leren reanimeren (zie ook: Burgerhulpverlener worden).

Wil je een cursus reanimeren bij jou in de buurt volgen?

Zoek een reanimatiecursus bij jou in de buurt