Reanimatie is het geheel van handelingen voor het herstel van spontane circulatie en ademhaling.

Definitie Wetenschappelijke Raad, Nederlandse Reanimatie Raad, mei 2021

Wat houdt reanimeren in?

Een persoon die stopt met ademhalen, of waarvan de hartfunctie niet meer werkt, heeft (direct of binnen korte tijd) geen eigen circulatie van de bloedsomloop meer. We spreken dan van een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd, waardoor de persoon reanimatiebehoeftig is geworden. Het is dus nodig om de persoon te reanimeren (letterlijk “het weer tot leven wekken”). Bij een reanimatie is het doel om de persoon weer zelfstandig te laten ademhalen en de circulatie weer op gang te brengen. Een reanimatiebehoeftig persoon is klinisch gezien dood, en zal zonder hulp van buitenaf definitief sterven: de klinische dood gaat dan over in de biologische dood. De klinische dood is omkeerbaar (op te heffen) en de bioligische dood is definitief.

Waarom borstcompressies?

Bij het reanimeren voer je borstcompressies uit en geef je beademingen. Door borstcompressies toe te passen, boots je de bloedsomloop na: je houdt de bloedsomloop kunstmatig op peil.

Waarom beademingen?

De organen in het lichaam hebben bloed nodig dat zuurstof bevat: we noemen dit zuurstofrijk bloed. Het is dus belangrijk dat er regelmatig nieuw zuurstof in de longen wordt geblazen, zodat het bloed weer zuurstof op kan nemen.

Kan iemand het door alleen borstcompressies overleven?

De kans dat iemand een reanimatie overleeft met alleen borstcompressies is zeer klein. De borstcompressies kunnen het hart meestal niet zelf weer in het juiste ritme helpen. Daarvoor is dan ook de inzet van een AED nodig.

Moet ik nog reanimeren als er een AED is?

Ja! Zolang de persoon reanimatiebehoeftig is, moet de bloedsomloop kunstmatig op peil worden gehouden. De AED dient alleen een stroomschok toe, maar kan de reanimatie niet overnemen.

Zoek een reanimatiecursus bij jou in de buurt